Người ta mở vòi nước chảy vào bể biết rằng 45 phút đầu chảy được585 l va 1giờ20 phúth sau chảy được915 l hỏi trung bình mỗi phú

Question

Người ta mở vòi nước chảy vào bể biết rằng 45 phút đầu chảy được585 l va 1giờ20 phúth sau chảy được915 l hỏi trung bình mỗi phút vòichảy được bao nhiêu lít nước

in progress 0
Eden 5 tháng 2021-07-29T10:19:49+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:21:03+00:00

  Bài làm:

  1 giờ 20 phút = 80 phút

  Có tổng số lít nước đã chảy vào bể là:

  585+915=1500 (l)

  Tổng số phút vòi nước chảy vào bể là:

  45 + 80= 125 (phút)

  Trung bình mỗi phút vòi chảy số lít nước là:

  1500:125=12 (l)

                     Đáp số: 12 lít nước

  0
  2021-07-29T10:21:20+00:00

  Đáp án:

      12 lít nước

  Giải thích các bước giải:

                   Giải

             Đổi : 1 giờ 20 phút = 80 phút

  Tổng số lít nước đã chảy vào bể là:

                   585+915=1500 (lít)

  Tổng số phút vòi nước chảy vào bể là:

                   45 + 80= 125 (phút)

  Trung bình mỗi phút vòi chảy số lít nước là:

                   1500:125=12 (lít)

                     Đáp số: 12 lít nước.

                 Hãy vote5*nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )