Người ta muốn lăn sơn bốn bức tường của một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 7m, chiều rộng 3,8 m. Tính diện tích các mặt tường cần s

Question

Người ta muốn lăn sơn bốn bức tường của một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 7m, chiều rộng 3,8 m. Tính diện tích các mặt tường cần sơn, biết tổng diện tích các cửa ra vào và cửa sổ của phòng học đó là 9,34 m2.

in progress 0
Skylar 1 tháng 2021-08-07T20:23:30+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:25:03+00:00

  Diện tích 1 mặt là: 7.3,8=26,6(m²)

  Diện tích của cả 4 mặt cần sơn là:4×26,6=106,4(m²)

  Tổng diện tích thực tế cần sơn sau khi trừ diện tích các cửa là:

  106,4-9,34=97,06(m²)

  +

  +

  Cho xin hay nhất!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )