NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CUỘC CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ. VÌ SAO NÓI CUỘC CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP Ở BẮC MĨ CÓ TÍNH CHẤT NH

Question

NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CUỘC CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ. VÌ SAO NÓI CUỘC CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP Ở BẮC MĨ CÓ TÍNH CHẤT NHƯ MỘT CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN. CÂU 2: NÊU TÌNH HÌNH NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG. TÌNH HÌNH NƯỚC ANH VÀ PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG TƯ SẢN CÓ ĐIỂM GÌ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU (KO DỰA TRÊN MạNG)

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-09-13T15:53:03+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T15:54:30+00:00

  nguyên nhân

  Do sự kìm hãm của chính phủ anh lam cho mâu thuẫn ở 13 thuộc địa trở nên gay gắt dẫn đến vc bùng nổ chiến tranh 

  vì : + cuộc cách mạng do quý tộc và tư sản nắm quyền

  + thiết lập một quốc gia tư sản độc lập

  Tình hình nc pháp trc cách mạng 

  tình hình kinh tế: 

  -Nông nghiệp lạc hậu

  -Công thương phát triển

  Tình hình xã hội:

  -chia làm 3 đẳng cấp

  + quý tộc 

  +tăng lữ
  +đẳng cấp thứ 3

  tình hình nc anh và pháp :

  giống nhau:

  Vấn đề tài chính là nguyên nhân dẫn đến vc bùng nổ cách mạng

  -_

  0
  2021-09-13T15:54:49+00:00

  Câu 1

  Nguyên nhân:
  – Thực dân Anh tìm cách ngắn cản sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa
  – Mâu thuẫn giữ nhân dân Bắc Mĩ và thực dân Anh.
  Cuộc chiến tranh giành độc lập ở Mĩ có tính chất như một cuộc cách mạng tư sản vì nó là cuộc cách mạng tư sản và đồng thời là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc
  Câu 2
  Tình hình kinh tế
   + Nông nghiệp lạc hậu, năng suất thấp.
   + Công thương nghiệp phát triển nhưng bị chế độ phong kiến kìm hãm.
  -Tình hình chính trị – xã hội
   + Là nước theo chế độ quân chủ chuyên chế
   + Xã hội chia làm ba đẳng cấp ( Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba )
  XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT (Không chép mạng, tui tự nghĩ)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )