nguyên nhân các nước đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa bài 6 lịch sử 8

Question

nguyên nhân các nước đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa bài 6 lịch sử 8

in progress 0
Eva 1 tuần 2021-12-04T07:20:12+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:21:13+00:00

  Từ giữa thế kỉ XIX, các nước phương Tây tăng cường xâm lược thuộc địa để đáp ứng những nhu cầu phát triển của chủ nghĩa đế quốc như: nguyên liệu, thị trường, xuất khẩu tư bản tăng nhiều,…

  0
  2021-12-04T07:21:57+00:00

  Từ giữa thế kỉ XIX, các nước phương Tây tăng cường xâm lược thuộc địa để đáp ứng những nhu cầu phát triển của chủ nghĩa đế quốc như: nguyên liệu, thị trường, xuất khẩu tư bản tăng nhiều,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )