nguyên nhân gây ra các khuyết tật của phương pháp đúc NHẤN MẠNH “NGUYÊN NHÂN”

Question

nguyên nhân gây ra các khuyết tật của phương pháp đúc NHẤN MẠNH “NGUYÊN NHÂN”

in progress 0
Lydia 1 năm 2021-07-20T14:12:31+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T14:13:40+00:00

  +Kim loại lỏng thoát ra do lượng kim loại không đủ.

  +Hệ thống thoát khí không đạt yêu cầu tạo áp lực trong khuôn làm kim loại không điền đầy được.

  +Độ bền nhiệt của hỗn hợp kém và nhiều tạp chất.

  +Nhiệt độ rót quá cao.

  0
  2021-07-20T14:14:10+00:00
  • Kim loại lỏng thoát ra do lượng kim loại không đủ.
  • Hệ thống thoát khí không đạt yêu cầu tạo áp lực trong khuôn làm kim loại không điền đầy được.
  • Độ bền nhiệt của hỗn hợp kém, nhiều tạp chất.
  • Nhiệt độ rót quá cao.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )