nguyên nhân khiến cho các thành thị ở nước ta suy tần dần vào nửa thế kỉ XVIII là

Question

nguyên nhân khiến cho các thành thị ở nước ta suy tần dần vào nửa thế kỉ XVIII là

in progress 0
Harper 3 tuần 2021-07-08T19:57:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:58:42+00:00

  Do chúa Trịnh và Nguyễn ban và thực hành chính sách hạn chế ngoại thương khiến cho các thành thị ở nước ta suy tần dần vào nửa thế kỉ `XVIII`.

  0
  2021-07-08T19:59:20+00:00

  nguyên nhân khiến cho các thành thị ở nước ta suy tần dần vào nửa thế kỉ XVIII là do chính quyền thực hiện chính sách hạn chế ngoại thương 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )