Nguyên nhân làm cho nước ta trở thành thuộc địa p (đường lối,cách thức tổ chức của triều đình nhà nguyễn mắc sai lầm

Question

Nguyên nhân làm cho nước ta trở thành thuộc địa p (đường lối,cách thức tổ chức của triều đình nhà nguyễn mắc sai lầm

in progress 0
Emery 3 tháng 2021-10-01T00:50:46+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:51:46+00:00

  Nguyên nhân làm cho nước ta bị mất vào tay thực dân Pháp: Do đường lối, cách thức tổ chức kháng chiến của triều đình Huế mắc nhiều sai lầm, bất cập. Bối cảnh quốc tế bất lợi…

  0
  2021-10-01T00:52:03+00:00

  – Nguyên nhân sâu xa :
  + CNTB phát triển cần nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, nguồn nhân công.
  + Việt Nam cũng giống như các nước ĐNÁ khác : có vị trí chiến lược quan trọng, tài nguyên thiên nhiên phong phú, thị trường rộng lớn, chế độ PK đang suy yếu.
  – Nguyên nhân trực tiếp : Pháp lấy cớ Nhà Nguyễn bạo hành những người theo đạo Thiên Chúa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )