Nguyên nhân thắng lợi của cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt

Question

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt

in progress 0
Natalia 1 tuần 2021-11-30T02:01:37+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T02:02:39+00:00

  Cha ông ta đã tạo ra nhiều phương thức đánh giặc độc đáo, hiệu quả

  Phòng thủ chủ động, tích cực, kết hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa phòng ngự và tiến công

  0
  2021-11-30T02:02:44+00:00

  * Nguyên nhân thắng lợi:

  – Do tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập tự chủ cũng như truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc.

  – Có sự lãnh đạo cùng chiến thuật tài tình của vị tướng Lý Thường Kiệt.

  – Nhà Tống đang trong thời kì khủng hoảng.

  * Ý nghĩa lịch sử:

  – Kháng chiến chống Tống thắng lợi đập tan ý chí xâm lược của giặc, buộc nhà Tống từ bỏ giấc mộng thôn tính Đại Việt. Đất nước bước vào thời kì thái bình.

  – Cuộc kháng chiến thắng lợi thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh chống xâm lược.

  – Thắng lợi của cuộc kháng chiến góp phần làm vẻ vang thêm trang sử của dân tộc, để lại nhiều bài học kinh nghiệm chống ngoại xâm cho các thế hệ sau.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )