Nhà Nc cổ Đại Phương Tây Thuộc kiểu Nhà Nc A.Chuyên Chế B.Dân Chủ Chủ Nô C.Phong Kiến D Tự bản Chủ Nghĩa

Question

Nhà Nc cổ Đại Phương Tây Thuộc kiểu Nhà Nc
A.Chuyên Chế B.Dân Chủ Chủ Nô
C.Phong Kiến D Tự bản Chủ Nghĩa

in progress 0
Eliza 1 tháng 2021-08-12T02:09:24+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:11:09+00:00

  Câu hỏi: Nhà Nc cổ Đại Phương Tây Thuộc kiểu Nhà Nc?

  Đáp án: B Dân Chủ Chủ Nô

  Vì chuyên chế của Phương Đông

  Phong Kiến thì chưa đến

  Tư bản chủ nghĩa thì mãi sau mới có

  0
  2021-08-12T02:11:13+00:00

  Nhà nước Dân chủ chủ nô

  Vì:

  Mãi đến thế kỉ thứ V mới đến chế độ phong kiến

  Tư bản chủ nghĩa thì đến sau các cuộc phát kiến địa lí mới bắt đầu

  Nhà nước Chuyên chế ở phương Đông

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )