NHÀ NƯỚC VĂN LANG LÀ NHÀ NƯỚC THỨ MẤY TRONG ĐẤT NƯỚC TA TRẢ LỜI HỘ MIK CẢM ƠN

Question

NHÀ NƯỚC VĂN LANG LÀ NHÀ NƯỚC THỨ MẤY TRONG ĐẤT NƯỚC TA TRẢ LỜI HỘ MIK CẢM ƠN

in progress 0
Daisy 4 tháng 2021-08-17T13:49:06+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:50:35+00:00

  Nhà nước Văn Lang là nhà nước thứ nhất ( đầu tiên ) trong lịch sử nước ta

  0
  2021-08-17T13:51:01+00:00

  NHÀ NƯỚC VĂN LANG LÀ NHÀ NƯỚC THỨ NHẤT TRONG ĐẤT NƯỚC TA . 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )