nhằm thực hiện chỉ thị:”tạm ngừng đến trương nhưng ko ngừng học”các trường trên địa bàn quận tân phú đã tổ chức học trực tuyến 12 môn học hàng tuần.tu

Question

nhằm thực hiện chỉ thị:”tạm ngừng đến trương nhưng ko ngừng học”các trường trên địa bàn quận tân phú đã tổ chức học trực tuyến 12 môn học hàng tuần.tuần này nam đã học được3/4 tổng số môn học.hỏi còn bao nhiêu môn bạn nam chưa học?

in progress 0
Adalyn 4 tuần 2021-11-22T23:00:41+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T23:01:49+00:00

  $\text{Tuần nay Nam đã học được số môn là:}$

  $\text{12 . $\frac{3}{4}$ = 9 (môn)}$

  $\text{Nam còn phải học số môn là:}$

  $\text{12 – 9 = 3 (môn)}$

  $\text{Đáp số: 3 môn}$

  0
  2021-11-22T23:02:21+00:00

  Số phần nam chưa học là : 1 – `3/4` = ‘1/4’ (phần)

  Số môn nam chưa học là: 12 * `1/4` = 3 (môn)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )