nhận biết các chất sau: co2(so2), o2,h2,c2h4,c2h2,ch4

Question

nhận biết các chất sau: co2(so2), o2,h2,c2h4,c2h2,ch4

in progress 0
Cora 2 tháng 2021-07-27T02:15:47+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:17:35+00:00

  Đáp án: Dẫn qua dd Ca(OH)2 dư, khí nào tạo kết tủa trắng là CO2:

  CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3↓ + H2O

  + Dẫn tiếp hỗn hợp qua dd AgNO3 trong môi trường NH3, khí nào tạo kết tủa vàng nhạt với dd này là C2H2:

  HC = –CH + 2AgNO3 + 2NH3 -> AgC = — CAg↓ + 2NH4NO3

  dấu “=–” là liên kết ba. Cái này bạn cho qua Ag2O cũng được

  + 2 khí còn lại cho qua Br2 dư, khí nào làm dd Br2 mất màu là C2H4:

  C2H4 + Br2 -> C2HBr2

  -> khí còn lại là CH4

  học tốt !

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )