Nhận biết các chất sau NaHSO4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2CO3, BaHCO3 bằng một thuốc thử duy nhất ( cảm ơn mn nhìu nhìu )

Question

Nhận biết các chất sau NaHSO4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2CO3, BaHCO3 bằng một thuốc thử duy nhất
( cảm ơn mn nhìu nhìu )

in progress 0
Emery 1 tháng 2021-09-16T17:59:26+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:00:57+00:00

  Đáp án: Quỳ tím.

  Giải thích các bước giải:

  Trích mẫu thử

  Cho quỳ tím vào các mẫu thử :

  – chất làm quỳ tím hóa đỏ : $NaHSO_4$

  – chất làm quỳ tím hóa xanh : $Na_2CO_3$

  Cho dung dịch $NaHSO_4$ vào các mẫu thử còn :

  – chất nào chỉ tạo khí :  $Mg(HCO_3)_2,KHCO_3$

  $Mg(HCO_3)_2 + 2NaHSO_4 \to Na_2SO_4 + MgSO_4 + 2CO_2 + 2H_2O$

  $2KHCO_3 + 2NaHSO_4 \to Na_2SO_4 + K_2SO_4 + 2CO_2 + 2H_2O$

  – chất nào tạo khí và kết tủa trắng : $Ba(HCO_3)_2$
  $Ba(HCO_3)_2 + 2NaHSO_4 \to BaSO_4 + 2CO_2 + Na_2SO_4 + 2H_2O$
  Cho dung dịch $Na_2CO_3$ vào hai chất còn :

  – chất tạo kết tủa trắng : $Mg(HCO_3)_2$
  $Mg(HCO_3)_2 + Na_2CO_3 \to MgCO_3 + 2NaHCO_3$
  – chất không hiện tượng : $KHCO_3$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )