nhận biết dung dịch sau bằng phương pháp hoá học : N2SO4; NaCl; NaOH

Question

nhận biết dung dịch sau bằng phương pháp hoá học : N2SO4; NaCl; NaOH

in progress 0
Melody 1 năm 2021-08-19T19:09:28+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:10:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   – Trích mẫu thử, đánh dấu 

  – Dùng quỳ tím cho vào lần lượt các mẫu thử, mẫu thử nào làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là NaOH, không hiện tượng là Na2SO4, NaCl.

  – Sau đó để phân biệt Na2SO4 và NaCl ta dùng BaCl2 cho lần lượt vào 2 mẫu thử đó, mẫu thử nào xuất hiện kết tủa là Na2SO4, không hiện tượng NaCl.

     PT : Na2SO4 + BaCl2 —> 2NaCl + BaSO4

         Chúc bạn học tốt!!! 

  0
  2021-08-19T19:10:54+00:00

  Em tham khảo nha :

  Ta cho quỳ tím vào 3 dung dịch :

  -Quỳ tím hóa xanh :$NaOH$

  -Quỳ tính không đổi màu :$Na_2SO_4$,$NaCl$

  Ta cho dung dịch $BaCl_2$ vào 2 dung dịch còn lại :

  -Xuất hiện kết tủa trắng :$Na_2SO_4$

  -Không hiện tượng : $NaCl$

  PTHH:

  \(N{a_2}S{O_4} + BaC{l_2} \to BaS{O_4} + 2NaCl\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )