Nhận ctlhn liền tay nào 1. Cho P=2x(x+y-1)+y^2+1 a,Tính giá trị của P tại x=-2,y=1/2 b,C/m P luôn > hoặc bằng 0 vs mọi x,y 2.Cho P(x)=2x^2- |x-2 |-(2x

Question

Nhận ctlhn liền tay nào
1. Cho P=2x(x+y-1)+y^2+1
a,Tính giá trị của P tại x=-2,y=1/2
b,C/m P luôn > hoặc bằng 0 vs mọi x,y
2.Cho P(x)=2x^2- |x-2 |-(2x^2-3x+1)
a,Thu gọn P
b,Tính giá trị của P tại x=-2
c,Tìm x để P=3
3. Cho x-y+z=0.C/m xy+yz-xz>hoặc bằng 0

in progress 0
Charlie 1 năm 2021-08-31T17:39:48+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:41:46+00:00

  Đáp án:

  1.

  a) Tại x=-2 ,y=1/2

  ⇒ P=2.(-2).(-2+1/2-1)+1/2²+1

         =(-4).(-2,5)+1/4+1

         =10+5/4

         =45/4

  Vậy P=45/4 Tại x=-2 ,y=1/2

  b)P=2x(x+y-1)+y²+1            

       =2x²+2xy-2x+y²+1

       =x²+2xy+y²+x²-2x+1

        =(x+y)²+(x-1)²≥0(với mọi x,y) (ĐPCM)

  2. P(x)=2x²-|x-2|-(2x²-3x+1)

            =2x²-x+2-2x²+3x-1

            =2x+1

  b) Tại x=-2⇒P=2.(-2)+1=-3

  c) Để P=3⇒2x+1=3

                  ⇔  2x  =2

                  ⇔    x  =1

   Vậy x=1 để P=3

  3) Đề sai bạn ạ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )