nhân dịp xắp thi học kì 1, 3 bạn mỗi bạn mua một loại viết lần lượt có giá tiền là :1500,2000,3000.hỏi số viết mà mỗi bạn mua ít nhất là bao nhiêu?

Question

nhân dịp xắp thi học kì 1, 3 bạn mỗi bạn mua một loại viết lần lượt có giá tiền là :1500,2000,3000.hỏi số viết mà mỗi bạn mua ít nhất là bao nhiêu?

in progress 0
Alaia 1 tháng 2021-08-05T01:28:43+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:29:43+00:00

  Do số tiền mỗi bạn mua là bằng nhau, do đó số tiền đã dùng phải là bội chung của 1.500, 2.000, 3.000

  Lại có số viết mỗi bạn mua là ít nhất nên giá tiền phải là bội chung nhỏ nhất của 3 số trên.

  Vậy số tiền mỗi bạn dùng để mua là

  $BCNN(1.500, 2.000, 3.000) = 6.000$

  Vậy bạn thứ nhất mua số viết là

  $6.000 : 1.500 = 4$

  Số viết bạn thứ hai mua là

  $6.000 : 2.000 = 3$

  Số viết bạn thứ ba mua là

  $6.000 : 3.000 = 2$

  Vậy số viết các bạn mua ít nhất lần lượt là 4, 3, 2.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )