nhận xét câu nói của vua lê thánh tông một thước núi , một tấc sông của ta, lẽ nào lại tự nhiên vứt bỏ…”

Question

nhận xét câu nói của vua lê thánh tông một thước núi , một tấc sông của ta, lẽ nào lại tự nhiên vứt bỏ…”

in progress 0
Arianna 2 tháng 2021-07-19T10:46:14+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T10:47:27+00:00

  Từ câu nói trên cho ta thấy vua Lê Thánh Tông là một người khảng khái, anh minh, quyết đoán, không bào giờ chịu khuất phục trước kẻ thù. Dù chỉ là một tấc đất nhưng cũng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ

  0
  2021-07-19T10:48:08+00:00

  Ý thức về việc bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )