nhận xét của tổ chức chính quyền thời tiền lê sơ vs thời ngô

Question

nhận xét của tổ chức chính quyền thời tiền lê sơ vs thời ngô

in progress 0
Charlie 3 tháng 2021-09-07T18:56:52+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T18:58:02+00:00

  * Giống nhau :
  – Đứng đầu nhà nước là vua nắm quyền hành về quân sự, chính trị, ngoại giao
  – Giúp việc có quan văn, quan võ trong triều
  – Ở địa phương có các quan lại quản lí
  * Khác nhau :
  – Thời Tiền Lê giúp việc cho vua có các Thái sư (quan đầu triều) và các đại sư ( Các nhà
  sư có danh tiếng)
  – Thời Tiền Lê cả nước chia làm 10 bộ, dưới bộ là phủ châu.
  * Nhận xét :
  – Bộ máy nhà Nước thời Ngô Quyền còn đơn giản từ Trung Ương đến địa phương
  – Bộ máy nhà Nước thời Tiền Lê được xây dựng hoàn thiện hơn từ Trung Ương đến địa
  phương, thể hiện nhà Tiền Lê chú trọng xây dựng chính quyền độc lập, tự chủ

  0
  2021-09-07T18:58:15+00:00

  * Nhà Ngô

  – Tổ chức bộ máy nhà nước còn đơn giản nhưng được thống nhất từ Trung ương đến địa phương

  – Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc

  – Dưới vua có các quan văn, quan võ

  – Ở địa phương, các tướng lĩnh có công được vua cử đi cai quản các châu quan trọng gọi là thứ sử

  * Thời Tiền – Lê

  – Bộ máy nhà Nước thời Tiền Lê được xây dựng hoàn thiện hơn từ Trung Ương đến địa phương, thể hiện nhà Tiền Lê chú trọng xây dựng chính quyền độc lập, tự chủ

  * Nhận xét chung

  + Bộ máy nhà Nước thời Ngô Quyền  đơn giản hơn 

  + Bộ máy nhà Nước thời Tiền Lê  hoàn thiện hơn

  => Nhà Tiền Lê chú trọng xây dựng chính quyền độc lập

  #Xin hay nhất + 5sa0 + 1 tym

  #Rinn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )