Nhận xét điểm giống và khác nhau về xã hội thời Lý Trần so với lê sơ?

Question

Nhận xét điểm giống và khác nhau về xã hội thời Lý Trần so với lê sơ?

in progress 0
Madeline 1 tháng 2021-11-14T02:41:51+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T02:42:57+00:00

  Giống : Đều có bộ máy thống trị và bị trị như nhau như có vua , quan văn , võ : có nông nô , nô tì, thợ thủ công , nông dân và người buôn bán

  Khác : Thời Lý – Trần nô tì nhiều , nhiều quan lại

  Thời lê sơ ; ít nô tì , nhiều quan lại và phát triển tốt

  ( chúc bạn học tốt )

  0
  2021-11-14T02:43:17+00:00

  Giống nhau :

  – Giai cấp thống trị: vua, địa chủ, quan lại, vương hầu, quý tộc.

  – Giai cấp bị trị: Nông dân, tầng lớp thợ thủ công, thương nhân, nông nô, nô tì.

  Khác nhau :

  – Thời Lý – Trần: tầng lớp quý tộc vương hầu rất đông đảo, nắm mọi quyền lực, tầng lớp nông nô – nô tì có số lượng lớn, rất đông đảo trong xã hội.

  – Thời Lê sơ: tầng lớp nông nô không còn, nô tì giảm dần về số lượng và được căn bản gi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )