Nhận xét nền kinh tế thời Đinh – Tiền Lê

Question

Nhận xét nền kinh tế thời Đinh – Tiền Lê

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2021-09-11T09:01:55+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T09:03:02+00:00

  Bạn tham khảo!
  *Nông nghiệp
  – Ruộng đất chia cho nông dân
  – Khai khẩn đất hoang
  – Chú trọng thủy lợi
  $→$ Ôn định và phát triển
  *Thủ công nghiệp
  – Lập nhiều xưởng mới
  – Nghề cổ truyền phát triển
  *Thương nghiệp
  – Đúc tiền đồng
  – Trung tâm buôn bán, chợ,.. hình thành
  – Buôn bán với nước ngoài
  $FbBinhne2k88$

  0
  2021-09-11T09:03:15+00:00

  Nông nghiệp:

  -Ruộng đất công làng xã chia cho nông dân cấy cày .nộp tô thuế

  -Chú trọng thủy lợi,đào đào vét kênh mương

  -nghề trồng dâu nuôi tằm được khuyến khích phát triển

  -> nông nghiệp ổn định,bước đầu phát triển

   Thủ công nghiệp:

  – trong nhà nước : xây dựng một số xưởng thủ công : đúc đúc tiền, chế tạo vũ khí..

  – trong nhân dân: các nghề thủ công cổ truyền tiếp tục phát triển:làm gốm, dệt vải….

  -Thương nghiệp:

  -trong nước: nhiều trung tâm buôn bán,chợ làng quê được hình thành .

   -nước ngoài: nhân dân Việt-Tống qua lại trao đổi hàng hóa ở vùng biên giới

  P/s: viết mỏi tay lắm ó mong bạn cho câu trả lời hay????

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )