nhận xét nội dung tư tưởng của phong trào cải cách tôn giáo ở châu âu thời kì trung đại

Question

nhận xét nội dung tư tưởng của phong trào cải cách tôn giáo ở châu âu thời kì trung đại

in progress 0
Samantha 3 tháng 2021-09-07T19:27:14+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T19:28:35+00:00

  Được khởi xướng ở Đức và nhanh chóng lan rộng sang Pháp, Anh,… và có tầm ảnh hưởng lớn trong nhân dân.

  – Đạo Ki-tô bị phân hóa thành hai giáo phái: Tân giáo và Cựu giáo luôn mâu thuẫn và xung đột với nhau.

  – Làm bùng lên một cuộc đấu tranh rộng lớn ở Đức cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của nông dân dưới ngọn cờ của tư sản chống chế độ phong kiến.

  0
  2021-09-07T19:28:37+00:00

  Được khởi xướng ở Đức và nhanh chóng lan rộng sang Thụy Sĩ, Pháp, Anh,… và có tầm ảnh hưởng lớn trong nhân dân.

  – Đạo Ki-tô bị phân hóa thành hai giáo phái: Tân giáo và Cựu giáo luôn luôn mâu thuẫn và xung đột nhau.

  – Làm bùng lên một cuộc đấu tranh rộng lớn ở Đức (cuộc “chiến tranh nông dân Đức”) – cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của nông dân dưới ngọn cờ của tư sản chống chế độ phong kiến.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )