Nhanh Các triều đại phương Bắc truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải theo phong tục của người Hán nhằm : 5 điểm Thực hiện chính sách đồ

Question

Nhanh
Các triều đại phương Bắc truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải theo phong tục của người Hán nhằm :
5 điểm
Thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc ta.
Mở rộng quan hệ giao lưu với Trung Quốc.
Khai phá văn minh cho dân tộc ta.
Thống trị, áp bức dân tộc ta.
Quan hệ bao trùm trong xã hội nước ta dưới thời Bắc thuộc là quan hệ:
5 điểm
Quan hệ giữa nhân dân ta với quý tộc, phong kiến Việt Nam.
Quan hệ giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến.
Quan hệ giữa quý tộc; phong kiến Việt Nam với chính quyên đô hộ phương Bắc.
Quan hệ giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc.
Từ sau thất bại của An Dương Vương đến thế kỉ X, nước ta bị các triều đại phong kiến Trung Quốc đô hộ, theo thứ tự là:
5 điểm
Lương, Đường, Ngô, Hán,Triệu, Tuỳ
Ngô, Hán, Triệu, Tuỳ, Đường, Lương.
Triệu, Hán, Ngô, Lương, Tuỳ, Đường.
Triệu, Ngô, Hán, Tuỳ, Lương, Đường

in progress 0
Julia 2 tuần 2021-07-12T10:36:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:37:53+00:00

  1.Thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc ta

  Các triều đại phương Bắc truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải theo phong tục của người Hán nhằm biến nhân dân ta thành người Hán và phải đổi phong tục theo chúng

  2.Quan hệ giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc

  Quan hệ giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc thường xuyên căng thẳng, dẫn đến mâu thuẫn sâu sắc

  3.Theo thứ tự là:Triệu, Hán, Ngô, Lương, Tuỳ, Đường

  Thời gian đô hộ

  111 TCN – 39: nhà Triệu, nhà Hán

  43 – 541: nhà Ngô, Lương

  602 – 905: nhà Tùy, nhà Đường

  Xin hay nhất

  0
  2021-07-12T10:38:20+00:00

  Các triều đại phương Bắc truyền bá Nho giáo vào nc ta, bắt nhân dân ta phải theo phong tục của n Hán nhằm:

  Thực hiện đồng hoá dân tộc ta.

  Quan hệ bao trùm trong xã hội nc ta dưới thời Bắc thuộc là quan hệ:

  Quan hệ giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc.

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )