Nhanh nhanh giùm mk nha Vì sao Thiên hoàng Minh Trị tiến hành cải cách? Phân tích kết quả, tính chất của cuộc cải cách.

Question

Nhanh nhanh giùm mk nha
Vì sao Thiên hoàng Minh Trị tiến hành cải cách? Phân tích kết quả, tính chất của cuộc cải cách.

in progress 0
Claire 20 phút 2021-09-09T13:34:21+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:35:26+00:00

  Hoàn cảnh và nội dung cuộc cải cách Duy Tân là:
  -Xóa bỏ chế độ độc quyền phong kiến
  -Phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn
  -Về chính trị xã hội
  +Bãi bỏ chế độ nông nô
  +Đưa quý tộc tư sản hóa nên lắm quyền
  -Về giáo dục:
  +Thi hành giáo dục bắt buộc
  +Chú trọng giảng dạy hóa kĩ thuật
  -Về quân sự:
  +Tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây
  +Chế độ nghịa vụ thay cho chưng binh
  =>Điều đó đã giúp cho nc Nhật trở nên vững mạnh thoát khỏi sự nhòm ngó của phương Tây

  ????✅????✅????hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )