nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản là gì? Nêu các hình thức của các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỉ 16 đến thế kỉ 19

Question

nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản là gì? Nêu các hình thức của các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỉ 16 đến thế kỉ 19

in progress 0
Skylar 7 phút 2021-10-10T13:10:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T13:11:22+00:00

  1.Cách mạng tư sản. Cách mạng tư sản, theo học thuyết Marx, là cuộc cách mạngdo giai cấp tư sản(hay quý tộc mới) lãnh đạo nhằm lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

  2.Hình thức:

  + Anh: Đánh nội chiến

  + Mĩ: Chiến tranh để giành độc lập

  + Pháp: Đánh nội chiến cộng với chống ngoại xâm

  Cho mik ctlhn nha thank

  0
  2021-10-10T13:11:24+00:00

  Nhiệm vụ cách mạng tư sản là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản,chỉ huy để đẩy lùi chế độ phong kiến, tạo nền thống trị của giai cấp tư sản, tạo thế mạnh cho sự phát triển của chủ nghỉa tư bản.

  MIK BIK ĐẾN ĐÂY THÔI MONG BẠN THÔNG CẢM !!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )