nhiệt phân 16g KMnO4 thu được 12g hỗn hợp rắn và khí oxi sinh ra thu vào một bình thủy tinh . Đốt cháy 5,4 g nhôm trong bình cchưa đó thu được oxit a)

Question

nhiệt phân 16g KMnO4 thu được 12g hỗn hợp rắn và khí oxi sinh ra thu vào một bình thủy tinh . Đốt cháy 5,4 g nhôm trong bình cchưa đó thu được oxit
a) Tính thể tích khí oxi sinh ra ở đktc
b)Tính khối lượng oxit tạo thành
c) Tính khối lượng chất dư sau phản ứng

in progress 0
Kinsley 1 năm 2021-12-06T09:00:22+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T09:02:00+00:00

  Đáp án:

  a. VO2=2,8

  b. 8,5g

  c. 0,9g

  Giải thích các bước giải:

  2KMnO4->K2MnO4+MnO2+O2

  Khối lượng rắn giảm là khối lượng O2 thoát ra

  Ta có mO2=16-12=4

  ->nO2=4/32=0,125

  a. VO2=0,125.22,4=2,8

  b. nAl=5,4/27=0,2mol

  Ta có             4Al+3O2->2Al2O3

  trước             0,2  0,125

  phản ứng     1/6   0,125

  sau              1/30     0       1/12

  ->mAl2O3=102.1/12=8,5g

  c. mAl dư=27.1/30=0,9g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )