những chính sách cai trị của nhà hán đói với nhân dân là như thế nào ? nhà hán đưa người hán sang ở cHÂU gIAO NHẰM MỤC ĐÍCH gì ?

Question

những chính sách cai trị của nhà hán đói với nhân dân là như thế nào ? nhà hán đưa người hán sang ở cHÂU gIAO NHẰM MỤC ĐÍCH gì ?

in progress 0
Madelyn 1 tháng 2021-11-10T21:29:01+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:30:10+00:00

   Chính trị: chia nước ta thành các quận , huyện để cai trị, toàn bộ quyền hành đều thuộc trong tay nhà Hán

  – Kinh tế: Ra sức vơ vét, bóc lôt nhân dân ta = nhiều hình thức

  – Văn hóa: truyền bá Nho giáo và chứ Hán, bắt nhân dân ta theo phong tục của người Hán

  Nhà Hán đưa người hán sang ở Châu Giao nhằm mục đính đồng hóa nhân dân ta

  0
  2021-11-10T21:30:13+00:00

  – Chính trị: chia nc’ ta thành các quận , huyện để cai trị, toàn bộ quyền hành đều thuộc trong tay nhà Hán

  – Kinh tế: Ra sức vơ vét, bóc lôt nhân dân ta = nhiều hình thức

  – Văn hóa: truyền bá Nho giáo và chứ Hán, bắt nhân dân ta theo phong tục của người Hán

  Nhà Hán đưa người hán sang ở Châu Giao nhằm mục đính đồng hóa nhân dân ta

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )