Những loại vitamin nào sau đây tan trong nước? A: Vitamin A, K. B: Vitamin C, B. C: Vitamin E, K. D: Vitamin A, D.

Question

Những loại vitamin nào sau đây tan trong nước?

A:
Vitamin A, K.
B:
Vitamin C, B.
C:
Vitamin E, K.
D:
Vitamin A, D.

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-10-12T08:20:06+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T08:21:09+00:00

  Đáp án: đáp án B

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-12T08:21:40+00:00

  Những loại vitamin nào sau đây tan trong nước?

  A: Vitamin A, K.

  B: Vitamin C, B.

  C: Vitamin E, K.

  D: Vitamin A, D.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )