những thành tựu nổi bật trong công cuộc cải cách của Trung Quốc

Question

những thành tựu nổi bật trong công cuộc cải cách của Trung Quốc

in progress 0
Hadley 3 tháng 2021-09-01T06:11:15+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T06:12:29+00:00

  Tháng 12 – 1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra đường lối mới, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế – xã hội của đất nước và đạt được nhiều thành tựu to lớn. 

  – Nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

  + Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 9,6%/năm, đạt giá trị 8740,4 tỉ nhân dân tệ, đứng hàng thứ bảy thế giới.

  + Tổng giá trị xuất nhập khẩu năm 1997 lên tới 325,00 tỉ USD (tăng gấp hơn 15 lần so với năm 1978 là 20 tỉ USD).

  + Cũng tính đến năm 1997, có 145 nghìn doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động ở Trung Quốc và đã đầu tư vào Trung Quốc hơn 521 tỉ USD. 

  – Từ năm 1978 đến năm 1997, thu nhập bình quân tính theo đầu người ở nông thôn tăng từ 133,6 lên 1090,1 nhân dân tệ, ở thành phố từ 343,4 lên 5160,3 nhân dân tệ.

  – Đối ngoại:

  + Chính sách của Trung Quốc có nhiều thay đổi, vai trò và địa vị kinh tế của nước này ngày càng nâng cao.

  + Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công (7-1997) và Ma Cao (12-1999). Đài Loan là một bộ phận của Trng Quốc nhưng đến nay chưa kiểm soát được.

  0
  2021-09-01T06:12:36+00:00

  1 số thôi nha 

  + tăng GDP 

  +tăng lượng hàng hóa xuất , nhập khẩu 

  + nâng cao vị thế của trung quốc 

  + kiểm soát hồng công , ma cao , đài loan ( trên giấy tờ thôi )

  CHỈ BIẾT 1 ÍT THẾ THÔI

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )