Những trường hợp xảy ra phản ứng tráng bạc ạ ???( cụ thể thì càng tốt ạ ))

Question

Những trường hợp xảy ra phản ứng tráng bạc ạ ???( cụ thể thì càng tốt ạ ))

in progress 0
Alexandra 5 tháng 2021-07-08T23:48:17+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T23:49:55+00:00

  Phản ứng tráng bạc xảy ra giữa các chất có nhóm \(CHO\) với \(AgNO_3/NH_3\) để tạo ra bạc.

  Lưu ý: phản ứng giữa các chất dạng ankin có nối 3 đầu mạch với \(AgNO_3/NH_3\) không phải là phản ứng tráng bạc.

  Do vậy các chất có phản ứng tráng bạc gồm các dạng:

  \(RCHO;HCOOH;HCOOR\) 

  \(HCOO-\) là một trường hợp đặc biệt vì nó có thể viết dưới dạng \(OHC-O-\)

   

  0
  2021-07-08T23:50:13+00:00

  Các chất tráng bạc:

  + Chất có nhóm anđehit (có nhóm $CHO$): $HCHO, CH_3CHO, CH_2OH-CHO$,…

  + Chất là dẫn xuất axit fomic (có nhóm $HCOO-$): $HCOOH, HCOONa, HCOOCH_3,…$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )