– Những việc làm để kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta:

Question

– Những việc làm để kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta:

in progress 0
Liliana 4 tháng 2021-08-31T02:39:56+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T02:40:59+00:00

  – Những việc làm để kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta:

  + Tích cực học tập, rèn luyện sức khỏe, tu dưỡng đạo đức để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

  + Giới thiệu, quảng bá, phát huy những bản sắc của quê hương, đất nước.

  + Yêu quý, bảo vệ những gì bình thường, gần gũi, thân thuộc nhất như: ngôi nhà, mái trường…

  0
  2021-08-31T02:41:55+00:00

  + Tích cực học tập, rèn luyện sức khỏe, tu dưỡng đạo đức để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

  + Giới thiệu, quảng bá những bản sắc của quê hương, đất nước.

  + Yêu quý, nâng niu, bảo vệ những gì bình thường, gần gũi, thân thuộc nhất như: ngôi nhà, mái trường…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )