Những việc làm thể hiện tính trung thực của bản thân em ?

Question

Những việc làm thể hiện tính trung thực của bản thân em ?

in progress 0
Aubrey 32 phút 2021-09-20T07:31:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T07:32:43+00:00

  Không nói dối

  Nhặt được của rơi phải trả lại…

  0
  2021-09-20T07:33:12+00:00

  Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

  Không nói dối

  Dám nhận lỗi khi mình sai

  Không gian lận trong thi cử

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )