Nối các loài giáp xác nhau với lối sống thích hợp ( NỐI CỘT A VỚI CỘT B) (A)( Tên giáp xác và nơi sống): 1.Mọt Ẩm ( Nơi sống: Trên cạn nơi ẩm ướt) 2.

Question

Nối các loài giáp xác nhau với lối sống thích hợp ( NỐI CỘT A VỚI CỘT B)
(A)( Tên giáp xác và nơi sống):
1.Mọt Ẩm ( Nơi sống: Trên cạn nơi ẩm ướt)
2.Chân Kiếm ( Nơi sống: Nước biển)
3.Tôm ở nhờ ( Nơi sống: Ven biển)
4.Con sun ( NƠi sống: biển )
(B): Lối sống:
A.Cố định
B.Tự do, ẩn mình
C.Kí sinh
D.Tự do
Kết quả: 1-…. ; 2-….; 3-…..; 4-…..

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-08-11T04:33:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:34:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1-b; 2- d ; 3- d ; 4 a

  0
  2021-08-11T04:34:44+00:00

  Đây nhoa, bạn tham khảo

  1-d,2-d,3-b,4-a.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )