Nội dung các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi hay sử dụng ở nc ta là j?

Question

Nội dung các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi hay sử dụng ở nc ta là j?

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-08-09T01:41:14+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T01:42:15+00:00

  Phòng bệnh hơn chữa bệnh là sự chuẩn bị ứng phó trước để không bị động trước nhũng tình huống xấu có thể xảy ra.Phòng là rất cần thiết, còn trừ bệnh hay chửa bệnh là khi hậu quả đã xảy ra và lúc đó đả gây ra những di chứng. Như vậy chữa chỉ là biện pháp cuối cùng nhằm khắc phục lại hậu quả.

  Các biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi:

  – Vệ sinh môi trường sống: Nước uống, vật dụng, chuồng chại,…

  – Vệ sinh thân thể vật nuôi:Vận động, tắm nắng,…

  0
  2021-08-09T01:42:47+00:00

  Các biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi:

  – Vệ sinh môi trường sống: Nước uống, vật dụng, chuồng chại,…

  – Vệ sinh thân thể vật nuôi:Vận động, tắm nắng,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )