Nội dung nào sau đây KHÔNG phải là nguyên nhân dẫn đến thất bại của cuộc khởi nghĩa Yêu Bái (2-1930) A.khởi nghĩ trong thế bị động B.thiếu sự ủn

Question

Nội dung nào sau đây KHÔNG phải là nguyên nhân dẫn đến thất bại của cuộc khởi nghĩa Yêu Bái (2-1930)
A.khởi nghĩ trong thế bị động
B.thiếu sự ủng hộ của quần chúng nhân dân
C.chưa có một tổ chức lãnh đạo thống nhất
D.thực dân Pháp còn mạnh

in progress 0
Audrey 4 tuần 2021-08-18T22:27:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:28:43+00:00

  Nội dung nào sau đây KHÔNG phải là nguyên nhân dẫn đến thất bại của cuộc khởi nghĩa Yêu Bái (2-1930)

  A.khởi nghĩ trong thế bị động

  B.thiếu sự ủng hộ của quần chúng nhân dân

  C.chưa có một tổ chức lãnh đạo thống nhất

  D.thực dân Pháp còn mạnh

  0
  2021-08-18T22:29:39+00:00

  Nội dung nào sau đây KHÔNG phải là nguyên nhân dẫn đến thất bại của cuộc khởi nghĩa Yêu Bái (2-1930) A.khởi nghĩ trong thế bị động B.thiếu sự ủng hộ của quần chúng nhân dân C.chưa có một tổ chức lãnh đạo thống nhất D.thực dân Pháp còn mạnh 

  Đáp án là B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )