nung m g hỗn hợp (Al và Fe3O4) trong điều kiện không có không khí theo phương trình: Al+Fe3O4=>Fe+Al2O3. Thu được hỗn hợp rắn X. Nghiền nhỏ, trộn đều

Question

nung m g hỗn hợp (Al và Fe3O4) trong điều kiện không có không khí theo phương trình: Al+Fe3O4=>Fe+Al2O3. Thu được hỗn hợp rắn X. Nghiền nhỏ, trộn đều rồi chia làm 2 phần: Phần 1 cho tác dụng với dung dịch NaOH đặc dư thu được 1,344 lít H2 và còn lại chất rắn Y, cho Y tác dụng với HCl dư thu được 3,2256 lít H2. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 6,8544 lít H2. Tính m, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn

in progress 0
Emery 4 tuần 2021-07-11T00:31:49+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:32:51+00:00

  Đáp án:

  0
  2021-07-11T00:32:52+00:00

  P1 = 2/3 p2. Mol H2 1 = 0.06 mol suy ra nAl dư p1 = 0,04 mol. Mol H2 2= 0.144 mol=mol Fe p1,
  Mol H2 3 = 0.306 mol.
  + NaOH ra H2 suy ra X có Al. Suy ra Fe3O4 hết.
  8Al + 3Fe3O4 = 9Fe + 4Al2O3
  Mol Fe = 0.144 suy ra mol Fe3O4 = 0.048 mol => mol Fe3O4 bdau = 0.048 x 2,5 = 0.12 mol
  Mol Al pư p1 = 0.128 mol.
  Tổng mol Al bdau = 2,5 x (0.128 + 0.04) = 0.42 mol
  m = 0.42 x 27 + 0.12 x 232 =…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )