Ở 1 tế bào dinh dưỡng của 1 loài ngta đếm được 2n=26NST đang tiến hành phân bào, hỏi: a/ Ở kì đầu TB có bao nhiêu NST kép? Bao nhiêu cromatit và bao n

Question

Ở 1 tế bào dinh dưỡng của 1 loài ngta đếm được 2n=26NST đang tiến hành phân bào, hỏi:
a/ Ở kì đầu TB có bao nhiêu NST kép? Bao nhiêu cromatit và bao nhiêu tâm động?
b/ Ở cuối kì sau TB có bao nhiêu NST đơn? Bao nhiêu tâm động?

in progress 0
Eden 4 tuần 2021-08-13T13:46:18+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:47:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Ở kì đầu tế bào có 26 NST kép

        Số croomatit: 26.2=52

  Số tâm động: 26

  b)Ở cuối kì sau có 52 NST đơn

  52 tâm động

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )