Ở bí cho tính trạng quả đỏ đài thẳng thuần chủng lai với bí quả vàng đài ngã thuần chủng thu được F1 100% bí quả đỏ đài ngã a) viết biện luận và sơ đồ

Question

Ở bí cho tính trạng quả đỏ đài thẳng thuần chủng lai với bí quả vàng đài ngã thuần chủng thu được F1 100% bí quả đỏ đài ngã
a) viết biện luận và sơ đồ lai từ P đến F1
b) Cho cây bí F1 lai phân tích. Xác định tỉ lệ kiểu Gen và tỉ lệ kiểu hình ở F2.
Ai giỏi sinh 9 giúp mình với ạ!

in progress 0
Elliana 3 tháng 2021-09-11T19:19:46+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T19:21:06+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Cho bí quả đỏ đài thẳng thuần chủng lai với bí quả vàng đài ngã thuần chủng thu được F1 100% bí quả đỏ đài ngã

  → Tính trạng Qủa đỏ, Đài ngã là các tính trạng trội

  * Quy ước:

  A – Qủa đỏ                                    B – Đài ngã

  a – Qủa vàng                                  b – Đài thẳng

  – Cây bí quả đỏ đài thẳng thuần chủng có kiểu gen AAbb

  – Cây bí quả vàng đài ngã thuần chủng có kiểu gen aaBB

  * Sơ đồ lai:

  P:                               AAbb                                  ×                                aaBB

  $G_{P}$:                          Ab                                                                         aB

  F1:                                                                       AaBb

  + Tỉ lệ kiểu gen: 100% AaBb

  + Tỉ lệ kiểu hình: 100% Cây bí quả đỏ đài ngã

  b.

  – Cho F1 lai phân tích:

  F1 × aabb:               AaBb                                  ×                                aabb

  G:                      AB; Ab; aB; ab                                                                ab

  F1:                                                      AaBb; Aabb; aaBb; aabb

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb

  + Tỉ lệ kiểu hình: 25% Cây bí quả đỏ đài ngã : 25% Cây bí quả đỏ đài thẳng : 25% Cây bó quả vàng đài ngã : 25% Cây bí quả vàng đài thẳng

   

  0
  2021-09-11T19:21:32+00:00

  Ở bí cho tính trạng quả đỏ đài thẳng thuần chủng lai với bí quả vàng đài ngã thuần chủng thu được F1 100% bí quả đỏ đài ngã=> đỏ đài ngã là trội

  Quy ước gen:

  A. đỏ  a.vàng

  B. ngã b. thẳng

  a, Sơ đồ lai

  P. AAbb                                  ×                             aaBB
  G.Ab                                                                          aB

  F1:100%AaBb(đỏ, đài ngã)

  b, F1 lai phân tích

  P. AaBb              ×          aabb

  G.AB,Ab,aB,ab                 ab

  F1:1AaBb:1Aabb:1aaBb:1aabb

  kh: 1 đỏ ngã:1 đỏ thẳng: 1 trắng ngã:1 trắng thẳng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )