Ở bò, gen D quy định lông đen là trội, gen d quy định lông vàng là lặn. Một con bò đực đen giao phối với một con bò cái thứ nhất lông vàng thì được mộ

Question

Ở bò, gen D quy định lông đen là trội, gen d quy định lông vàng là lặn. Một con bò đực đen giao phối với một con bò cái thứ nhất lông vàng thì được một con bê đen. Cũng con bò đực đen ấy giao phối với một con bò cái thứ hai lông đen thì được một con bê vàng. Xác định kiểu gen của tất cả những con bò và con bê trên?

in progress 0
Faith 4 tuần 2021-07-08T20:12:50+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:14:04+00:00

  Đáp án:

  – Con bê vàng có kiểu gen dd

  → Con bê này nhận một giao tử d từ bố và một giao tử d từ mẹ

  ⇒ Con bê đực lông đen và con bò cái thứ hai lông đen có kiểu gen Dd

  – Con bò cái thứ nhất lông vàng có kiểu gen dd

  → Con bê đen nhận một giao tử d từ mẹ và một giao tử D từ bố

  ⇒ Con bò đực đen có kiểu gen DD hoặc Dd

   

  0
  2021-07-08T20:14:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  o-bo-gen-d-quy-dinh-long-den-la-troi-gen-d-quy-dinh-long-vang-la-lan-mot-con-bo-duc-den-giao-pho

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )