Ở bò, tính trạng lông đen là trội không hoàn toàn so với tính trạng lông vàng. Kiểu gen dị hợp quy định bò có màu lông với những đốm đen, vàng xen kẻ.

Question

Ở bò, tính trạng lông đen là trội không hoàn toàn so với tính trạng lông vàng. Kiểu gen dị hợp quy định bò có màu lông với những đốm đen, vàng xen kẻ.
a/ Hãy cho biết bò đốm đen, vàng được tạo thành từ những phép lai nào? Giải thích và minh hoạ.
b/ Có hai con bò F1 là A và B có kiểu hình khác nhau, đều được sinh ra từ một cặp bố, mẹ. Cho bò A giao phối với bò C và B giao phối với bò D. Hai bò C và D có cùng kiểu hình. Cặp bò (A x C) tiếp tục sinh ra 2 con bò là E có lông màu vàng và bò F có lông màu đen. Cặp bò (B x D) sinh ra con bò G có lông màu đen. Hãy biện luận để xác định kiểu gen, kiểu hình cho tất cả các con bò nêu trên và của cặp bò P đã mang lai.

in progress 0
Nevaeh 1 năm 2021-07-10T19:11:46+00:00 1 Answers 117 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:12:47+00:00

  Đáp án:

  Quy ước : A ~đốm đen

  a~đốm vàng

  KG: AA: đốm đen

  aa: đốm vàng

  Aa ~đốm đen vàng

  a)Vì tính trạng lông đen là trội không hoàn toàn so với tính trạng lông vàng Aa là tính trạng lông đen vàng.Do F1 là Aa nên phải nhận 1 giao tử A từ bố và 1 giao tử a từ mẹ hoặc ngược lại

  Nên bò đốm đen, vàng được tạo thành từ những phép lai

  1. P: AA x aa

  G: A ; a

  F1: Aa (100% đốm đen vàng)

  2. P: AA x Aa

  G: A ; A, a

  F1: 1AA: 1 Aa (1 đen: 1 đen vàng)

  3.P: Aa x Aa

  G: A, a ; A, a

  F1 1AA:2Aa:1aa ( 1 đen: 2 đen vàng: 1 vàng)

  4. P: Aa x aa

  G: A, a ; a

  F1: 1Aa:1aa ( 1 đen vàng : 1 đen vàng)

  Giải thích các bước giải:

  Quy ước : A ~đốm đen

  a~đốm vàng

  KG: AA: đốm đen

  aa: đốm vàng

  Aa ~đốm đen vàng

  a)Vì tính trạng lông đen là trội không hoàn toàn so với tính trạng lông vàng Aa là tính trạng lông đen vàng.Do F1 là Aa nên phải nhận 1 giao tử A từ bố và 1 giao tử a từ mẹ hoặc ngược lại

  Nên bò đốm đen, vàng được tạo thành từ những phép lai

  1. P: AA x aa

  G: A ; a

  F1: Aa (100% đốm đen vàng)

  2. P: AA x Aa

  G: A ; A, a

  F1: 1AA: 1 Aa (1 đen: 1 đen vàng)

  3.P: Aa x Aa

  G: A, a ; A, a

  F1 1AA:2Aa:1aa ( 1 đen: 2 đen vàng: 1 vàng)

  4. P: Aa x aa

  G: A, a ; a

  F1: 1Aa:1aa ( 1 đen vàng : 1 đen vàng)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )