Ở cà chua khi cho 2 cây thuần chủng lá chẻ và lá nguyên thụ phấn vs nhau ,F1 thu đc toàn cây cà chua lá chẻ a/ xác định kq thu đc ở F1. Cho biết hình

Question

Ở cà chua khi cho 2 cây thuần chủng lá chẻ và lá nguyên thụ phấn vs nhau ,F1 thu đc toàn cây cà chua lá chẻ
a/ xác định kq thu đc ở F1. Cho biết hình dạng lá tuân theo định luật chả Menden
b/ Nếu lấy cây lá chẻ thu đc ở F1 lai ở lá nguyên thì kq đời sau sẽ như thế nào ?

in progress 0
Amara 3 tháng 2021-09-11T18:28:45+00:00 2 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T18:30:10+00:00

  a,F1 thu được toàn lá chẻ=> lá chẻ là trội

  Quy ước gen:

  A. lá chẻ a. lá nguyên

  P. AA        ×          aa

  G.A                         a

  F1:100%Aa(lá chẻ)

  b, đời sau cho 50% lá nguyên: 50% lá chẻ

  P. Aa        ×          aa

  G.A,a                     a

  F1:1Aa:1aa

   

  0
  2021-09-11T18:30:42+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Cho cây cà chua lá chẻ thuần chủng lai với cây cà chua lá nguyên thuần chủng thu được F1 100% cà chua lá chẻ

  → Tuân theo quy luật đồng tính của Menđen

  → Lá chẻ là tính trạng trội

  * Quy ước:

  A – Lá chẻ

  a – Lá nguyên

  – Cây cà chua lá chẻ thuần chủng có kiểu gen AA

  – Cây cà chua lá nguyên thuần chủng có kiểu gen aa

  * Sơ đồ lai:

  P:                                  AA                                ×                              aa

  $G_{P}$:                             A                                                                 a

  F1:                                                                    Aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 100% Aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 100% Cây cà chua lá chẻ

  b.

  – Cho F1 lai phân tích:

  F1 × F1:                                  Aa                                ×                              aa

  G:                                               A; a                                                               a

  Fa:                                                                           Aa; aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1Aa : 1aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 50% Cây cà chua lá chẻ : 50% Cây cà chua lá nguyên

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )