ở cá kiếm tính trạng mắt đỏ trội hoàn toàn so với tính trạng mắt đen cho hai giống cá kiếm thuần chủng mắt đỏ lai với mắt đen thì F1,F2 sẽ có kiểu gen

Question

ở cá kiếm tính trạng mắt đỏ trội hoàn toàn so với tính trạng mắt đen cho hai giống cá kiếm thuần chủng mắt đỏ lai với mắt đen thì F1,F2 sẽ có kiểu gen là kiểu hình nào? hãy giải thích và vẽ sơ đồ lai

in progress 0
Ruby 1 năm 2021-08-28T02:23:18+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T02:24:19+00:00

  Đáp án:

  F1 toàn là cá kiếm mắt đen, nên mắt đen là tính trạng trội, mắt đỏ tính trạng lặn.

  Quy ước: Gen A quy định mắt đen.

                Gen a quy định mắt đỏ

  Sơ đồ lai: Ptc: AA (mắt đen) x aa (mắt đỏ)

  G :                  A                      a

  F1:                        Aa (mắt đen)

  F1x  F1:   Aa (mắt đen)  x           Aa (mắt đen)

  GF1:           1A :1a                         1A:1a

  F2:                   1 AA : 2 Aaa : 1aa

                    3 cá mắt đen : 1 cá mắt đỏ

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-28T02:25:11+00:00

  Quy ước: A – mắt đỏ, a – mắt đen.

  Theo bài ra ta có sơ đồ lai:

  P: AA × aa

  Gp: A    a

  F1: 100%Aa (100% mắt đỏ)

  F1 x F1: Aa x Aa

  Gf1:     A, a   A, a

  F2: 1AA : 2Aa : 1aa

  → Tỉ lệ kiểu hình: 3 mắt đỏ : 1 mắt đen.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )