Ở chuột tính trạng lông nâu là trội hoàn toàn so với lông đen. Khi cho chuột lông nâu thuần chủng lai với chuột lông đen thuần chủng thu được F1. Hãy

Question

Ở chuột tính trạng lông nâu là trội hoàn toàn so với lông đen. Khi cho chuột lông nâu thuần chủng lai với chuột lông đen thuần chủng thu được F1.
Hãy biện luận và lập sơ đồ lai từ P đến F1?

in progress 0
Claire 1 tuần 2021-09-02T13:40:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:41:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  o-chuot-tinh-trang-long-nau-la-troi-hoan-toan-so-voi-long-den-khi-cho-chuot-long-nau-thuan-chung

  0
  2021-09-02T13:41:42+00:00

  Quy ước: Lông nâu: A => k.gen: A

  Quy ước: Lông đen: a => k.gen: aa

  Sơ đồ lai:

                     P: Lông nâu x Lông đen

                     AA x aa

                     G: A ; a

                     F1: Aa – 100% lông nâu

   

  *ko bt đúng hay sai ạ. sai thì mn sửa hộ mình ạ.

  ~ học tốt ~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )