ở đậu hạt,trơn là trội so vs hạt nhăn.Cho đậu hạt,trơn thuần chủng lai vs đậu hạt,nhăn dc F1. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thu dc F2.Viết sơ đồ lai từ

Question

ở đậu hạt,trơn là trội so vs hạt nhăn.Cho đậu hạt,trơn thuần chủng lai vs đậu hạt,nhăn dc F1. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thu dc F2.Viết sơ đồ lai từ P đến F2.

in progress 0
Lyla 9 phút 2021-09-10T12:43:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:45:05+00:00

  Đáp án:

  * Quy ước:

  A – Hạt trơn

  a – Hạt nhăn

  – Đậu hạt trơn thuần chủng có kiểu gen AA

  – Đậu hạt nhăn có kiểu gen aa

  * Sơ đồ lai:

  P:                              AA                                  ×                              aa

  $G_{P}$:                         A                                                                    a

  F1:                                                     Aa (100% Đậu hạt trơn)

  F1 × F1:                     Aa                                    ×                                Aa

  $G_{F1}$:                       A; a                                                                    A; a

  F2:                                                           AA; Aa; Aa; aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1AA : 2Aa : 1aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 75% Đậu hạt trơn : 25% Đậu hạt nhăn

   

  0
  2021-09-10T12:45:18+00:00

  Theo bài ra ta có quy ước: 

  A – hạt trơn, a – hạt nhăn

  Ta có sơ đồ lai:

  P: AA x aa

  Gp: A    a

  F1: Aa 

  F1 x F1: Aa x Aa 

  Gf1:      A, a   A, a

  F2: 1AA : 2Aa : 1aa (3 hạt trơn : 1 hạt nhăn)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )