Ở dâu tây, gen A qui định quả ngọt trội hoàn toàn so với gen a qui định quả chua. Xác định kiểu gen và kiểu hình ở F1 khi cho cây dâu quả ngọt giao ph

Question

Ở dâu tây, gen A qui định quả ngọt trội hoàn toàn so với gen a qui định quả chua. Xác định kiểu gen và kiểu hình ở F1 khi cho cây dâu quả ngọt giao phấn với cây dâu quả ngọt ? ( ko sai đề nha)

in progress 0
Arianna 4 tháng 2021-08-17T13:20:30+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:22:04+00:00

      Quy ước gen:A-Quả ngọt

                              a-Quả chua

  -Cây dâu quả ngọt có KG là AA hoặc Aa

  $=>$P:Cây quả ngọt x Cây quả ngọt sẽ xuất hiện các trường hợp:

  -TH1:P:AA(Quả ngọt) x AA(Quả ngọt)

  -TH2:Aa(Quả ngọt) x AA(Quả ngọt)

  -TH3:Aa(Quả ngọt) x Aa(Quả ngọt)

     Sơ đồ lai:

  -TH1:

  Ptc:AA(Quả ngọt) x AA(Quả ngọt)

  Gp:   A                          A

  F1:100%AA(100%Quả ngọt)

  -TH2:

  P:Aa(Quả ngọt) x AA(Quả ngọt)

  Gp:  A,a                   A

  F1:1AA:1Aa(100%Quả ngọt)

  -TH3:

  P:Aa(Quả ngọt) x Aa(Quả ngọt)

  Gp: A,a                   A,a

  F1:1AA:2Aa:1aa(3 Quả ngọt: 1 Quả chua).

    Cho mk xin câu trả lời hay nhất nha

    Chúc bạn hok giỏi…

   

  0
  2021-08-17T13:22:08+00:00

  Cây quả ngọt có thể có kiểu gen là Aa hoặc AA

  TH1: Sơ đồ lai:

  P: AA x AA

  Gp: A   A

  F1: AA (100% quả ngọt)

  TH2: Sơ đồ lai:

  P:         Aa      x     Aa 

  Gp: $\frac{1}{2}$A :  $\frac{1}{2}$a   $\frac{1}{2}$A :  $\frac{1}{2}$a

  F1: $\frac{1}{4}$AA :  $\frac{1}{2}$Aa : $\frac{1}{4}$aa (3 quả ngọt : 1 quả chua)

  TH3: Sơ đồ lai:

  P:         Aa      x     AA

  Gp: $\frac{1}{2}$A :  $\frac{1}{2}$a        A

  F1: $\frac{1}{2}$Aa :  $\frac{1}{2}$AA (100% quả ngọt)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )