Ở địa phương em người ta thường dùng phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn nào cho vật nuôi

Question

Ở địa phương em người ta thường dùng phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn nào cho vật nuôi

in progress 0
Jade 1 năm 2021-08-09T15:35:03+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-08-09T15:36:30+00:00

  Ở địa phương em, người ta thường: 

  – Chế biến: bằng phương pháp vật lí và hóa học

  – Dự trữ: làm khô và ủ xanh

  -1
  2021-08-09T15:36:33+00:00

  Địa phương em người ta thường dùng phương pháp chế biến là:

  + Phương pháp vật lý

  + Phương pháp hóa học

  + Phương pháp vi sinh

  Địa phương em người ta thường dùng phương pháp dự trữ thức ăn là:

  + Phương pháp làm khô

  + Phương pháp ủ xanh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )