Ở một loài động vật, gen qui định màu sắc cánh nằm trên NST thường có 2 alen, alen A qui định cánh xám trội hoàn toàn so với alen a qui định cánh đen.

Question

Ở một loài động vật, gen qui định màu sắc cánh nằm trên NST thường có 2 alen, alen A qui định cánh xám trội hoàn toàn so với alen a qui định cánh đen. Cho các con đực cánh xám giao phối ngẫu nhiên với các con cái cánh đen (P), thu được F1 gồm 75% số con cánh xám, 25% số con cánh đen. Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2. Theo lý thuyết, ở F2 số con cánh đen chiếm tỉ lệ là:

in progress 0
Kylie 2 tháng 2021-10-08T17:50:31+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T17:51:43+00:00

  Đực cánh dài— ngẫu nhiên—cái cánh ngắn

  => F1:75 %dài và 25% ngắn

  F1 phân tính—> dài P là Aa

  => F1: 0.75Aa và 0,25aa

  => A = 0,75/2 =3/8
  => a = 5/8
  => F2 ngắn  = 5/8.5/8 = 25/64

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )