Ở một loài thực vật gen A quy định Thân cao trội hoàn toàn so với gen A quy định thân thấp gen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen B quy định

Question

Ở một loài thực vật gen A quy định Thân cao trội hoàn toàn so với gen A quy định thân thấp gen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen B quy định quả vàng cho biết hai cặp gen quy định hai loại tính trạng cùng nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể và di truyền liên kết cho phép lai Aa/aB × Ab/aB thì tỉ lệ phân li kiểu hình ở F¹ là
A.100% thân cao,quả đỏ
B.75% thân cao, quả đỏ : 25% thân thấp,quả vàng
C.50% thân cao,quả đỏ :25% thân cao,quả vàng:25% thân thấp, quả đỏ
D.50% thân cao,quả đỏ : 50% thân thấp ,quả vàng
CÂU 2 . Một tế bào xôma của một loài đang ở kì sau của quá trình nguyên phân có 48 nhiễm sắc thể đơn Hãy xác định bộ nhiễm sắc thể 2n đặc trưng cho loài
A.2n=8. B.2n=12. C.2n=24. D.2n=48

in progress 0
Quinn 51 phút 2021-10-12T02:03:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T02:04:16+00:00

   Câu 1 : 

  A : thân coa , a : thân thấp 

  B : Quả đỏ ,  a: quả vàng 

  phép lai Aa/aB × Ab/aB  xem lại phép lai 

  Câu 2 :Một tế bào xôma của một loài đang ở kì sau của quá trình nguyên phân có 48 nhiễm sắc thể đơn 

  4n=48 suy ra 2n=24 

  Chọn C

  0
  2021-10-12T02:04:41+00:00

  Đáp án:

  Câu 1 : 

  A : thân cao , a : thân thấp 

  B : Quả đỏ ,  a: quả vàng 

  phép lai Aa/aB × Ab/aB  xem lại phép lai 

  Câu 2 :Một tế bào xôma của một loài đang ở kì sau của quá trình nguyên phân có 48 nhiễm sắc thể đơn 

  4n=48 suy ra 2n=24 

  Chọn C

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )