Ở một loài thực vật gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp. Gen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so với gen b quy địn

Question

Ở một loài thực vật gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp. Gen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Gen D quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với gen d quy định hạt dài các gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường. F1 mang 3 tính trạng trên, khi tự thụ phấn được F2 có tỉ lệ kiểu hình là (3:1)(1:2:1). Hãy viết kiểu gen của F1

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2021-08-05T01:59:31+00:00 1 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T02:00:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Theo đề ta có: Qui ước :

  A: qđ thân cao

  a quy định thân thấp

  B quy định hoa tím

  b quy định hoa trắng

   D quy định hạt tròn

  gen d quy định hạt dài

  Theo đề: F2 thu được kiểu hình là 3:1 nên F1 có kiểu gen thu được khi tự thụ  phấn là dị hợp 3 cặp gen

  => Kiểu gen của F1: AaBbDd x AaBbDd

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )