Ở một loài thực vật, giả thiết các cặp NST tương đồng đều chứa cặp gen dị hợp. Khi không có trao đổi chéo và giảm phân bình thường thì số loại tinh tr

Question

Ở một loài thực vật, giả thiết các cặp NST tương đồng đều chứa cặp gen dị hợp. Khi không có trao đổi chéo và giảm phân bình thường thì số loại tinh trùng tối đa tạo thành là 256. Nếu có 1 cặp NST tương đồng trao đổi đoạn tại 1 điểm thì thu được tối đa bao nhiêu loại giao tử?

in progress 0
Elliana 3 tuần 2021-07-11T13:54:14+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:55:37+00:00

  đáp án B: 512

  số loại gt tạo ra khi có n cặp gen dị hợp

  a=$2^{n}$ =256

  →n=8

  TĐC ở 1 cặp, cặp này tạo tối đa 4 loại gt: 2 loại gt bình thường và 2 loại gt TĐC 

  7 cặp kia tạo$2^{7}$ nhân lại sẽ ra số loại gt tối đa của cơ thể :

  4*$2^{7}$ =512

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )