ở một trang trại cá giống, trong một đợt cho cá đẻ người ta thu được 6000 hợp tử của loài cá nuôi. Các hợp tử nói trên nguyên phân liên tiếp 3 đợt đã

Question

ở một trang trại cá giống, trong một đợt cho cá đẻ người ta thu được 6000 hợp tử của loài cá nuôi. Các hợp tử nói
trên nguyên phân liên tiếp 3 đợt đã cần môi trường nội bào cung cấp 4368.10 3 NST đơn. Bộ NST 2n của loài là:
A. 104 B. 91 C. 108 D. 90

in progress 0
Arianna 2 tháng 2021-10-13T18:03:54+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T18:05:37+00:00

  Đáp án:

   2n=104

  Giải thích các bước giải:

  ở một trang trại cá giống, trong một đợt cho cá đẻ người ta thu được 6000 hợp tử của loài cá nuôi. Các hợp tử nói trên nguyên phân liên tiếp 3 đợt đã cần môi trường nội bào cung cấp 4368000 NST đơn

  Gọi bộ NST của loài là 2n

  Ta có 6000x2nx($2^{3}$ -1)= 4368000

  suy ra 2n=104

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )